Ценности

W

Разбери какъв всъщност е проблемът

1

За да предложи ефективни варианти за разрешаване на проблем, консултантът на първо място трябва да го разбере в дълбочина. И то не по принцип, а в контекста на бизнеса на Клиента. Консултантът трябва да знае какви негативи клиентът иска да избегне и какви компромиси е готов да направи, за да може да предложи подходящите решения. Например едни и същи обстоятелства могат да създадат за различните клиенти репутационен или икономически проблем, да застрашат стратегически партньорства, текущи преговори или дела или да противоречат на ценностите и концепцията на бизнеса. Тази задължителна първоначална дискусия между консултанта и Клиента дава параметрите на консултирането, подобрява разбирането и доверието, а понякога от само себе си изкристализира следващите стъпки.

Мисли извън кутията

2

В много ситуации изходът изглежда предначертан, но не отговаря на интересите на Клиента. Пример за това е установена практика по определени въпроси от страна на съда, Агенцията по вписванията, секторните регулатори (Комисията за финансов надзор, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията) и др. Статуквото не е непроменимо. А понякога неговата промяна е назряла и желана от всички. Просто се очаква една смела и далновидна стъпка. Достойнство за всеки бизнес и за всеки юридически консултант е не просто да познават правилата, а да ги формират. Да си плеймейкър винаги работи за теб. Консултантът не следва да мисли в ограниченията на практиката. Единствените ограничения за него са законът и интересите на клиента. Останалото подлежи на промяна.

Предложи работещо решение

3

На въпроса на Клиента трябва да се предложи цялостно работещо решение. Юридическата идея следва да е практична и от данъчна гледна точка, да е ясна за счетоводителите и приемлива за одиторите, да е разбираема за финансиращите институции, да се съобразява с времевите и икономически параметри, заложени от клиента и т.н. Само по себе си прилагането на работещо юридическо решение не означава решен проблем, ако това решение не работи във всички аспекти. Често изработването на цялостна концепция изисква диалог и с други консултанти на Клиента. Добрият юридически консултант трябва да стартира този диалог и да го води към успешен резултат.

Диалог с Клиента – това е ключът

4

Непосредствената и навременна комуникация с Клиента е в основата на доверието и добрия резултат. Клиентът трябва да разполага с достатъчно време да вземе решение по всички бизнес аспекти и по всички стратегически въпроси. В комуникацията често се раждат и отлични идеи и аргументи, базирани на бизнес мисленето на клиента и спецификата на индустрията. Успехът често изисква комплексен подход и екипна работа не само на консултантите, но и на самия Клиент. Клиент-консултант е най-силният тандем.

Внимание към детайла

5

Малките детайли могат да преобърнат развитието на проекта или преимуществото в преговорите. Няма маловажни факти, рискове, договорни клаузи или законови разпоредби. Няма и консултанти, които могат да си позволят да гледат само основното. Пълното познаване и разбиране на цялата карта е единственият начин да се избере най-подходящият за Клиента път към целта. Задълбоченото познаване на фактите по проекта е задължителна предпоставка за отличното консултиране.

Индивидуален подход

6

Най-доброто решение е това, което точно пасва на фактите и целите на Клиента. А те винаги са различни. Ето защо доброто консултиране винаги се базира и на професионално въображение и комбинативност. Стандартизираното консултиране не е професионално консултиране. Няма готови решения, нито готови бланки или „изпитани“ стратегии. Крачката встрани от утъпканите практически процеси е полезна, стига да е крачка в посока към интереса на Клиента. И консултантът не трябва да си спестява усилието да я направи.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се