Защита на конкуренцията

Правилата за защита на конкуренцията трябва внимателно да се спазват във всеки бизнес. Защото санкциите за тяхното нарушаване са в изключително висок размер, а контролът е строг и непосредствен. Незнанието на правилата не се приема за извинение. Нито е извинение фактът, че всички участници на пазара прилагат дадена неправилна практика. Често действия на едната страна по договора повличат отговорност и за другата страна.

Участието в секторни асоциации, съпътствано с обмен на информация, може да бъде източник на беди. Дори бизнесът да се възползва от трудно завоюваната си водеща пазарна позиция, това трябва да се прави внимателно, при отчитане правата на малките или нови участници и съобразно структурата на пазара. Правилата за защита на конкуренцията не са интуитивни. В много случаи те дори противоречат на търговската логика. Поради това е много препоръчително клиентът да увеличи познанието си за тези правила и да въведе в бизнеса си добри практики. След първоначалното усилие по отстраняване на проблемите, спазването на добрите практики няма да отнема значителна енергия, но със сигурност ще се отплати.

 • Концентрации на стопанска дейност:
  – Анализ на наличието на контрол; дефиниране на вида на контрола
  – Анализ за наличие на трайна смяна на контрола; взаимосвързани операции; вътрешни преструктурирания
  – Дефиниране на група, определяне на размер на оборота
  – Съвместни предприятия; пълнофункционални и не пълнофункционални съвместни предприятия
  – Ефекти на „разливане“ към съседни пазари
  – Анализ на структурата на пазара и бариерите за навлизане
  – Изготвяне на уведомление за концентрация; съдействие в процедурата пред КЗК по получаване на разрешение за концентрация
 • Забранени споразумения:
  – Анализ на съотношението между страните по договора – хоризонтални или вертикални отношения
  – Анализ на договорни клаузи за съответствие с правилата на конкуренцията
  – Оптимизация на практиките по обмен на информация с конкуренти, асоциации и др.
  – картел
  – системи за селективна дистрибуция; ексклузивитет
 • Злоупотреба с господстващо положение:
  – анализ на пазара за установяване на господстващо положение
  – Задължения на предприятие с господстващо положение
 • Злоупотреба с по-силна позиция при договаряне
 • Нелоялна конкуренция
 • Ревизия на практиките и договорите на клиента за спазване на конкурентните правила
 • Обучение за спазване на конкурентните правила, съобразно индустрията и позицията на клиента на пазара
 • Съдействие в производства пред КЗК
 • Съдействие при секторен анализ от страна на КЗК

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се