Дружества

Корпоративните операции са изключително разнообразни. В ума на опитен експерт те са елементите за сглобяване на печеливша стратегия. Стратегия за изграждане на структурата на бизнеса, за промяната на тази структура или за осигуряване на плавното ѝ функциониране. Добре построената корпоративна структура е индикация за класата на бизнеса, вдига цената му и улеснява привличането на инвеститори или продажба.

 • Учредяване на търговски дружества; дружествени промени
 • Преобразуване на търговски дружества и групи от дружества
 • Ликвидация
 • Сделки с търговско предприятие
 • Винкулиране на акции; опции; обратно изкупуване на акции; ескроу механизми при прехвърляне на акции
 • Безналични акции – вписване на емисията, прехвърляне, залог
 • Споразумения между акционери; предимства на учредителите; привилегировани акции; гаранции за упражняване на предимства и привилегии; отношения с номинални собственици
 • Холдингови структури – изграждане, преструктуриране
 • Корпоративни промени и операции при публични дружества
 • Дивиденти; условия за разпределяне на дивиденти; гарантиран дивидент, кумулативен дивидент
 • Непарични вноски; капиталови операции
 • Негативен собствен капитал и способи за преодоляване
 • Оптимизация на парични потоци, заеми, допълнителни парични вноски

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се