СОЦИАЛЕН АНГАЖИМЕНТ

„Дарител ли си, – дарувай простосърдечно; благотворител ли си, – благотвори на радо сърце.“

Всеки от нас го е грижа. Ние искаме да направим нещо. Но не е достатъчно да дадем, да изпратим есемес или да направим превод в полза на кампания. Проактивното, самоорганизирано събиране и ефективното разходване под надзора на разумни и етични професионалисти е това целенасочено обединено усилие, което прави разликата. И дава видим и значим резултат. Ако такава благотворителна инициатива се зароди успоредно на всеки бизнес форум, резултатите ще са изумителни за всички.

Основните принципи на планираното начинание са:

  • Форма на фондация
  • Управление на две нива – оперативно и надзор; представителство на дарителите в управлението
  • Прозрачност – предварително обявяване на предстоящи инициативи с цел дискусия, публично достъпна информация за финансовото състояние; публично достъпна отчетност за извършените операции
  • По-голяма ефективност за сметка на по-малък шум – запазване на тайната на дарителите; избягване на скъпи вътрешни събития или публични прояви
  • Комуникация с дарителите / форум на дарителите за определяне на принципните насоки на дейността
  • Pro bono работа на всички ангажирани лица

Актуална информация за етапа на развитие на инициативата следете тук.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се