Правна забележка

© Всички права запазени 2019 Димитър Карабелов

Достъпът и използването на този сайт се извършват съгласно приложимото законодателство. Използвайки настоящия сайт, Вие се съгласявате и със следните условия:

Димитър Карабелов предприема разумни действия да осигури информацията на сайта да бъде точна и пълна, но не поема задължение и не предоставя гаранция относно пълнотата и точността на информацията.

Освен ако изрично не е посочено друго, трябва да приемете, че всичко, което видите или прочетете в този сайт, е обект на авторско право. Строго забранено е копирането, разпространението, публикуването или модифицирането на каквито и да е материали или софтуер, поместени на сайта, без предварителното писмено съгласие на Димитър Карабелов.

Всички изображения, съдържащи се в сайта, са обект на авторски права на Димитър Карабелов или се използват от последния със съгласието на притежателя на авторското право и на лицата (ако има такива), показани на тези изображения. Използването на изображения (или части от тях) от Вас без изричното писмено съгласие на Димитър Карабелов или на притежателя на авторските права може да е незаконосъобразно и да води до отговорност.

Всички авторски права, наименования, лога и/или запазени марки, представени на сайта, са собственост на съответните им притежатели и не трябва да се използват по никакъв начин без изричното предварително писмено съгласие на притежателя им.

Информацията на сайта, както и настоящите условия, могат да се променят без предизвестие.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се