Може ли Комисията за финансов надзор да издава наказателни постановления по ЗМИП

Отговорът на този въпрос изглежда напълно ясен – разбира се, че ДА. Поне в момента. Но от кога?

Този въпрос е много важен. Давностният срок за нарушения на ЗМИП е 5 години (чл. 34 ЗАНН). Това означава, че при своя проверка през 2024 г. КФН може да установи нарушение на ЗМИП, извършено от Вашата компания през 2019 г. По-долу са някои идеи за размисъл колко назад във времето може да отиде КФН в санкциите си по ЗМИП.

За първи път КФН получи правомощия по ЗМИП с изменението на ЗКФН от 27.03.2018 г. Парадоксално обаче, това изменение не беше отразено в самия ЗМИП, според който ДАНС си остана единственият орган, който може да налага санкции. Но кой от двата закона трябваше да прилагаме при наличие на такова противоречие? Има добри аргументи, че водещият закон е ЗМИП.

Това противоречие между законите не остана незабелязано. В практиката се породиха неясноти, а от публично достъпните официални документи може да се стигне до извода, че дори Европейската комисия е споменала този проблем в свои препоръки.

Точно така се стигна и до изменението на ЗМИП от 28.05.2019 г., с което противоречието беше преодоляно и самият ЗМИП предвиди правомощия за някои секторни регулатори, сред които и КФН. За нарушения, извършени след тази дата, изглежда безспорно, че КФН може да издаде наказателно постановление.

Но какво става с нарушенията, извършени в периода от първото изменение (27.03.2018 г.) до второто изменение (28.05.2019 г.).

На изменението на ЗМИП от 28.05.2019 г. не беше придадено обратно действие. Напротив, в редица документи в законодателния процес по изменение на ЗМИП сe говори за правомощията на КФН в бъдеще време. Изглежда именно от изменението на ЗМИП се преодолява противоречието и КФН най-после получава своите правомощия. Има обаче състоятелни аргументи да се твърди, че преди това КФН няма такива.

Така че, ако КФН състави наказателно постановление за нарушение на ЗМИП, което Вашата компания е извършила преди 28.05.2019 г., то обърнете повече внимание на това дали регулаторът е бил компетентен да го направи.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се