Маловажно ли е нарушението, за което Ви санкционират

Забелязали ли сте, че в наказателните постановления, с които регулаторите налагат санкция, стои един някак дежурен, непретенциозен и незабележим текст: „Нарушението не е маловажно“. Това се възприема като „ситен шрифт“, някаква формалност, ей така – за пълнота.

Между редовете на ситния шрифт обаче се крие много добра възможност. Забележете, ако нарушението е маловажно, санкция въобще може да не се наложи.

Според закона, маловажно е нарушението, което поради липса или незначителност на вредни последици или поради други смекчаващи обстоятелства има по-ниска обществена опасност от обикновените случаи на такова нарушение.

В превод, маловажно нарушение не означава непременно нарушение без каквато и да било обществена опасност. Важното е нарушението да не е породило значителни вредни последици или, ако има вредни последици, нарушителят да има валидно оправдание, а нарушението да е по-безобидно от обикновеното. И да не се извършва за пореден път, разбира се.

Звучи ли ви познато? Колко пъти сте могли да претендирате маловажност? За тези дребни, безобидни пропуски от недоглеждане, които на всичко отгоре вече сте отстранили и от които нищо никога не е произтекло… освен една неприятна санкция.

Да претендираме маловажност обаче не е панацея. В практиката на регулаторите сякаш трайно се е наместила тезата, че определени регулирани индустрии засягат толкова важни обществени отношения, че при тях маловажността на нарушенията била априори изключена… Като при инвестиционните посредници, застрахователи, дружества за електронни пари, ЛУАИФ…

Обществените отношения са важни, наистина. Трудно е обаче да приемем, че един инвестиционен посредник никога не можел да извърши маловажно нарушение. Примери много. А и такава теза не отговаря на закона.

Всъщност, според закона, маловажността е общоприложима. Тя трябва да се преценя всеки път, на база на конкретните обстоятелства. И ако някои регулатори изключват маловажността за цели индустрии априори, то това може да означава, че в много случаи поднадзорните лица понасят санкции, които е било редно да избегнат.

Ако смятате, че нарушението Ви е маловажно, не забравяйте да напомните на регулатора и на съда това, като се позовете на конкретните обстоятелства. Този аргумент може да се окаже решаващ.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се