Командитното дружество – една звезда, която може да получи шанса да блесне

За колко командитни дружества сте чували? Справката в интернет показва около 200 такива съществуващи дружества. Нищожна бройка, като се има предвид огромният брой търговци в България.

Защо това е така? Какво издава КД за съответния бизнес – закостенялост, странност, привръзка с немската правна система? Не е задължително.

Напоследък погледите се обръщат към КД като правна форма за учредяване на играчи на инвестиционния пазар, като например алтернативни инвестиционни фондове. Звучи като интересна идея за отворено мислещи хора.

Ако си представим, че фонд мениджърът е неограничено отговорният съдружник в КД, а инвеститорите във фонда – ограничено отговорни съдружници, то картинката започва да се подрежда. Много характеристики на КД способстват тази идея да се доразвие:

  • Логично е, че мениджърът поема пълната отговорност за развитието на фонда, срещу ограничена отговорност за инвеститорите;
  • Според Търговския закон, управлението и представителството на КД се извършват от неограничено отговорния съдружник, докато ограничено отговорните съдружници нямат право на управление и не могат да спират решенията на неограничено отговорния. Ограничено отговорният съдружник пък може да преглежда търговските книги на дружеството и да иска препис от годишния финансов отчет. Звучи доста логично, принесено към инвестиционен фонд, нали?
  • Уредбата на КД в Търговския закон е доста кратка, а много въпроси са оставени на уговорката между съдружниците. Това дава възможност да се предвидят и някои по-модерни и сложни механизми, които не биха се насложили добре върху детайлно развитата в закона структура на ООД или АД.

Разбира се, не всичко в тази звезда е светло. Достатъчно е да кажем, че дружественият договор на КД изисква нотариална заверка на подписите на всички съдружници. А когато определен инвеститор напуска фонда или се присъединява нов инвеститор, трябва да се подпише нов договор с нотариална заверка. Проблем, но не задължително нерешим.

При всички случаи КД не заслужава да бъде автоматично дисквалифицирано, когато избирате правна форма за фонда си. То вече привлече вниманието на много големи експерти в тази област.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се