Колко назад във времето може регулаторът да протегне ръката на актовете си

Регулаторът може да прави проверки на компанията Ви? Проверките могат да обхванат години назад. Да, такъв е бизнесът Ви… Но до кога стои рискът от санкции за стар период? Все пак и Вие имате нужда от предвидимост.

Законът Ви дава тази предвидимост. ЗАНН въвежда давностни срокове, след изтичането на които не може да бъдете санкционирани. За нарушенията на различните закони има и различни срокове. В някой случаи – 3 месеца от откриване на извършителя („краткия“ давностен срок), но не повече от 1 или 2 години от извършване на нарушението („дългия“ давностен срок). В други случаи – кратък давностен срок 6 месеца и дълъг – 5 години. Изтекат ли сроковете, отпада и рискът. Отпада ли обаче рискът наистина?

В много случаи – не. Регулаторите получават огромен обем информация. Бремето за Вас – да дадете информацията, за тях е бреме да я обработят. Често регулаторите не разполагат с достатъчен ресурс да го направят навреме.

Какво се случва на практика: в много случаи нарушението е видно от подадената в регулатора информация. Регулаторът обаче не обработва информацията веднага, а едва когато започне проверка на поднадзорното лице. Тогава обаче кратките давностни срокове – 3 или 6 месеца от откриване на извършителя, може вече да са изтекли.

В такива случаи регулаторите може да прибегнат до следното: в рамките на проверката изискват допълнителна информация за нарушението и претендират, че едва сега, на база на тази нова информация, са установили извършителя. Парадоксално излиза, че краткият давностен срок се „рестартира“…

Заради това в някои случаи санкционната дейност на регулаторите се съсредоточава в периодите на проверка. Това обаче съсредоточава и финансовата тежест за компаниите и им отнема възможността да коригират текущо процесите си, вместо да трупат „неподозирани“ нарушения.

Разбира се известно спокойствие дава дългият давностен срок – 1, 2 или 5 години от датата на извършване на нарушението. Обаче наложени върху ежедневна активна и силно регулирана дейност, тези дълги срокове не носят истинско спокойствие.

Добрата новина е, че в съдебната практика се прокрадва логика в защита на бизнеса. А тя е, че краткият давностен срок за всяко нарушение тече от датата, на която регулаторът обективно е разполагал с необходимата информация, без значение кога е намерил ресурса да я отработи.

Ето защо, ако ви се струва, че нарушението, за което ви е съставен акт, е извършено доста назад във времето, не пропускайте да проверите от кога регулаторът е разполагал с необходимата информация и изтекъл ли е краткият давностен срок от 3 или 6 месеца.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се