Застраховане

Застраховане. Разпространение на застрахователни продукти. Застрахователни посредници

 • Упражняване на дейност от застраховател на база свобода на предоставяне на услуги
 • Договор за стратегическо партньорство между застраховател и застрахователен агент
 • Договор за стратегическо партньорство между застрахователен брокер и банка
 • Аутсорс на съществени функции от застраховател към застрахователен агент
 • Ревизиране на процесите на взаимодействие между застрахователя и клиентите на дребно; между застрахователния брокер и клиентите на дребно; между застрахователя и застрахователните агенти и брокери
 • Ревизиране на застрахователни полици, общи условия на застраховане, документи за предоставяне на клиентите на дребно
 • Ревизиране на процеси по сключване на застраховка, дистанционно подписване, подписване с КЕП
 • Съответствие на застрахователи, застрахователни брокери, застрахователни агенти и застрахователни посредници, предлагащи продукти като допълнителна дейност
 • Режим на разпространение на застрахователни продукти; анализ на възможността застрахователният посредник да предлага застрахователни продукти като допълнителна дейност, с или без регистрация в КФН
 • Регистрация на застрахователен брокер
 • Регистрация на застрахователен агент на застраховател, където застрахователят упражнява дейност в България на база на право на предоставяне на услуги
 • Регистрация на посредник, предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се