Звено за езикови преводи в инвестиционния посредник?

Не се подвеждайте по заглавието. Такова изискване няма. Поне по закон.

В практиката обаче възникват случаи, в които инвестиционни посредници получават санкция от държавен орган заради това, че в рамките на проверка не са представили изисканите документи в превод на български език. Към посредника не е постъпило допълнително искане за превод. Директно е последвало съставяне на акт. Редно ли е това?

Въпросът е валиден за почти всички регулирани субекти.

От една страна те работят с чужди граждани, поради което голяма част от информацията се генерира на чужд език. Такива са всякакви постъпващи от чуждестранните клиенти документи, имейли и месинджър кореспонденция и т.н. При това някои от документите са на доста екзотични езици – документи за самоличност, банкови извлечения и т.н. В закона няма изискване цялата тази информация текущо да се превежда на български език. За всички е ясно, че това е напълно невъзможно.

От друга страна, в рамките на проверки от държавни органи, поднадзорните лица по правило трябва да предоставят цялата информация на български език. Това е подразбиращо се. Но води до сериозен практически проблем.

При проверките се изискват огромно количество документи при кратки срокове, в отделни случаи – дори за следващия ден. В тези срокове е невъзможно да се преведе дори и само изисканата информация. Това автоматично превръща проверяваното лице в нарушител. И може да доведе до санкция, която формално погледнато е законна. Редно ли е обаче това?

По-правилно би било проверяващите да получат изисканите документи, било то и на чужд език, в кратък срок. Впоследствие проверяващи и поднадзорни могат задно да работят по изясняване на предоставеното съдържание. При необходимост, поднадзорното лице трябва да преведе само необходимите за проверката документи, в реалистично поставен срок. Трябва да се имат предвид и разноските, с които такива преводи са свързани.

По този начин – чрез сътрудничество между бизнеса и регулатора, би се постигнала целта на надзора, при това без натоварване на бизнеса с ненужни разходи, да не говорим за санкции. Тандемът между регулация и бизнес е единственият печеливш модел за всички, особено за клиентите.

Karabelov | Law Office
работещи решения и индивидуален подход

Защо мен Свържете се