Karabelov | Law Office

Адвокат Димитър Карабелов, гр. София

Напред

ИНДУСТРИИ, ЗА КОИТО ПРЕДЛАГАМ РЕШЕНИЯ

Капиталови пазари
Капиталови пазари
Застраховане
Застраховане
Небанкови финансови
Небанкови финансови институции
Фармация
Фармация

ПОВЕЧЕ ЗА Karabelov | Law Office

Karabelov | Law Office е създаден от адвокат Димитър Карабелов през 2019 г. Решението за основаването на Karabelov | Law Office е естествено продължение на разнообразната 13-годишна кариера на Димитър Карабелов като старши експерт и адвокат в София в екипите на две от най-реномираните адвокатски дружества в страната. В професионалната си практика на адвокат в София Карабелов има редица успешно завършени сложни от юридическа страна сделки и проекти. Той е консултирал едни от най-големите корпоративни групи, брандове и личности в България.

Адвокат в София, на когото можете да се доверите

Димитър Карабелов придобива магистърска степен по право с отличие през 2005 г. в реномирания СУ „Св. Климент Охридски“. Експерт с разнообразен опит е в сфери като защита на конкуренцията, регистрационни и лицензионни режими, договори, дружества, M&A и други.

Виж още $

ЦЕННОСТИТЕ, КЪМ КОИТО СЕ ПРИДЪРЖАМ

Разбери какъв всъщност е проблемът

1
Дълбочината при разбирането на естеството на проблема е първата стъпка за достигане на ефикасни варианти за разрешаването му.

Мисли извън кутията
2
Прилагането на гъвкавост при предначертани ситуации, които не са в интерес на клиента, обръща изхода и решава проблема.
Предложи работещо решение
3
Успешният завършек се постига с практични юридически идеи и предложения за работещи цялостни решения.
Диалог с Клиента – това е ключът
4
Навременната и непосредствена комуникация с клиентите е базата за изграждане на доверие и постигане на добър резултат.
Внимание към детайла
5
Прецизността при разглеждане на дребните детайли преобръща развитието на проектите и дава преимущество в преговорите.
Индивидуален подход
6
Най-добрите решения са тези, които прилагат правото и фактите според индивидуалните цели на клиента.
ЦЕННОСТИТЕ

Dimitar’s Snapshots

Z
Всички въпроси произтичат от наши реални бизнес казуси
Z
Снапшотите са актуални само към датата на публикуването си
Z
Снапшотите не са юридически съвет по Вашия казус, но са добра отправна точка

Karabelov | Law Office
Вашият адвокат в София

Реални решения за Вашите проблеми
Свържете се